Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Leuk en gezellig team, die lief voor ons kindje zijn."

BSO

Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo, naast een kinderdagverblijf verzorgen zij ook de Buitenschoolse Opvang bij de Springschans, een basisschool in het centrum van Heiloo.

Buitenschoolse Opvang (BSO) biedt opvang voor en na schooltijd gedurende de schoolweken en opvang voor hele dagen tijdens de schoolvakanties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij de directie van Villa Lilla.

Telefoonnummer Villa Lilla: 072 5090030
Telefoonnummer BSO Villa Lilla: 072 5321263 of 06 241 648 37

Ruimtes

BSO Villa Lilla heeft in het schoolgebouw een eigen ruimte, waar wij maximaal 2 basisgroepen van 20 kinderen kunnen plaatsen met totaal 4 gediplomeerde leidsters. De leerkrachten van de Springschans zorgen er na schooltijd voor dat deze kinderen veilig naar deze ruimte worden gebracht. Ook heeft Villa Lilla de Jan van Rijckenborghschool gekoppeld aan BSO Villa Lilla. De kinderen van deze school worden opgehaald met de bus.

Vervoer

Villa Lilla beschikt over een 7 persoons auto die onder meer gebruikt wordt om kinderen van school naar de opvang te brengen en om de kinderen te vervoeren tijdens een uitje in de vakantie. De medewerkers van Villa Lilla rijden zelf in deze auto en zorgen er o.a. voor dat de kinderen veilig bij de lokalen van BSO Villa Lilla worden gebracht.

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

sleutel image