Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Zolang er een vertrouwensband met het kind wordt opgebouwd, ongeacht de situatie, zal het kind zich ‘thuis’ voelen."

Voorschoolse Opvang

Wij bieden ook voorschoolse opvang op de maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Wij zijn ’s ochtends open vanaf 7.15 uur t/m 8.45 uur. De voorschoolse opvang vindt plaats in de buitenschoolse opvangruimte in de school.

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

laarsjes image