Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Wij zijn super tevreden en blij met Villa Lilla en haar medewerkers."

Tarieven Villa Lilla per 1 januari 2018.

Het maandbedrag is gebaseerd op opvang 1 dag* per week.

De openingstijden zijn van 7.30 tot 18.30. We zijn het gehele jaar open exclusief de nationale feestdagen.

Soort plaats Uren per maand Maandbedrag Uurtarief
Dagopvang 47,67 uur 350,35 7,35
Peuteropvang 21,67 uur 159,25 7,35

(21,67 maanduren op basis van 2 dagdelen per week gedurende 40 schoolweken per jaar)

Op de site van de belastingdienst kunt u een kinderopvang toeslagtabel vinden.

Ouders kunnen hierin zien op welk percentage kinderopvangtoeslag ze recht hebben.

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

vlkinder image