Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Zolang er een vertrouwensband met het kind wordt opgebouwd, ongeacht de situatie, zal het kind zich ‘thuis’ voelen."

Gastouder goedkoper dan kinderdagverblijf??

Zijn gastouders voordeliger dan kinderdagverblijven?

Door de lagere uurtarieven krijgen ouders minder opvangtoeslag en zal de eigen bijdrage nagenoeg gelijk als bij kinderdagverblijven. Gastouders zijn dus niet voordeliger dan kinderdagverblijven. Als je meerekend dat je bij de gastouders zelf de luiers dient mee te nemen zijn ze zelfs duurder dan ons kinderdagverblijf. Wist u dat kinderdagverblijven aan veel hogere eisen moeten voldoen dan gastouders kijkend naar onderwijs, veiligheid en hygiëne? Wij hopen dat jullie kiezen voor de kwaliteitsopvang van Villa Lilla!!!Meer nieuws
> Gastouder goedkoper dan kinderdagverblijf??
> Villa Lilla partner Appeltje eitje!

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

blokkendoos image