Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

Welkom bij peuterspeelzaal Villa Lilla!  

Vanaf nu kunt u bij Villa Lilla ook terecht voor de peuterspeelzaal aan de Breedelaan 6 in Heiloo. 

Peuterspeelzaal is kinderopvang van 2 tot 4 jaar in een groep van maximaal 16 kinderen. Onze vaste gediplomeerde, pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind. We hebben beschikking over een grote, lichte speelruimte en een mooi nieuw aangelegde, afgesloten buitenspeelplaats.

De opvang is van maandag t/m zaterdag *. Wij zijn geopend van 8.45 uur tot 12.00 uur. U kunt uw kind plaatsen vanaf 2 ochtenden per week. U heeft vrije keuze van dagen. In de schoolvakanties is er geen peuterspeelzaal.

Waarom kiezen voor peuterspeelzaal Villa Lilla?
• Een rijke speel- en leeromgeving zowel voor binnen als buiten, samen met leeftijdsgenootjes. 
• Stimuleert de taalontwikkeling door het VVE programma met een vaste methode (Uk & Puk). 
• Goede voorbereiding en aansluiting op de basisschool.
• Digitale communicatie via Konnect.
• Goedkoop maandtarief inclusief vers fruit, drinken en luiers.

Voorbeelden maandprijzen 2017 op basis van 2 ochtenden per week met een maandprijs van € 154.92 Bruto (exclusief zaterdag)*


Tarief is € 7,15 per uur, afname minimaal twee ochtenden per week.
* Voor de zaterdag geldt een ander tarief 

De kinderopvangtoeslag belastingdienst (indien beide ouders werken) kan worden aangevraagd, waardoor de nettokosten voor peuteropvang aanzienlijk dalen.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die gelijk is aan de netto ouderbijdrage van ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit op basis van een vergoeding van de gemeente Heiloo conform de tabel belastingdienst voor maximaal € 7,15 per uur (2 dagdelen per week, maximaal 40 weken per jaar). .

Zie ook prijzen.

Heeft u interesse?

Vraag dan het inschrijfformulier aan. Dat kan telefonisch of per mail, peuterspeelzaal@villalilla.nl

Peuterspeelzaal Villa Lilla
Breedelaan 6,
1851 MA  Heiloo
T 072 509 00 30
E peuterspeelzaal@villalilla.nl

 

 

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

blaadje image