Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Onze kinderen gaan altijd met plezier naar Villa Lilla."

Toeslagberekening

Op de site van de belastingdienst kunt u een Kinderopvang toeslagtabel 2017 vinden. Ouders kunnen hierin zien op welk percentage kinderopvangtoeslag ze recht hebben.

Bekijk ook onze pagina's tarieven voor de dagopvang, de peuteropvang en de bso voor het maken van berekening van de kinderopvangtoeslag.

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

drop image